act2be

Particulieren Hoe ? Vorming & training Kinderen, jongeren,
adolescenten en ouders
Doe ik het goed ? Pedagogische training Hoe ? Thema’s
Y O U R
F E L L O W
T R A V E L L E R
Act2.be
Kontich
Keerbergen
+32 (0)474 98 40 96
info@act2.be

Particulieren

Je coach is je klankbord, je professioneel geschoolde gesprekspartner, die zorgt voor gestructureerde begeleiding. Je tijdelijke medereiziger (fellow-traveller) die analyseert, communiceert, inspireert, motiveert, stimuleert …

Iemand die je vaardigheden aanreikt bij het verwerven van inzichten en het nemen van beslissingen. Personal coaching ondersteunt je groei op basis van zelfsturing. Je leert bewuster keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen in je eigen leven.

De wereld verandert zeer snel. Veranderen is aanpassen. Er wordt veel verwacht van mensen in onze complex evoluerende samenleving. Stress, burn-out, blokkeringen zijn gevolgen van on-evenwicht. Aanpassen houdt flexibiliteit en weerbaarheid in. Een goede balans tussen samen-werken en samen-leven is fundamenteel.

Bewust leren omgaan met veranderingen is werken aan jezelf en dat kan je leren.

Leven = veranderen = leren

Hoe ?

 • E-coaching
 • Tele-coaching
 • Loopbaanbegeleiding
 • Relaxatietechnieken (stressbeheersing, burn-out preventie)
 • Relationele coaching (privé)
 • Loopbaanbegeleiding
 • Pedagogische coaching
 • Vorming & Training

Vorming & Training

 • Beter leren focussen
 • Prioriteiten stellen
 • Zelfkennis en inzicht ontwikkelen
 • Talenten optimaal benutten
 • Efficiënt tijdsgebruik
 • Stressbeheersing & relaxatietechnieken:
  • Omgaan met burn-out en depressie
  • Energie-coaching
 • Assertief en doelgericht communiceren
 • Omgaan met veranderingen
 • Motivatietraining
 • Probleemoplossend denken
 • Aanscherpen sociale vaardigheden
 • Omgaan met agressie (pestgedrag) en conflicthantering
 • Omgaan met faalangst
 • Omgaan met verlies

Kinderen, Jongeren, Adolescenten en Ouders

Doe ik het goed ?

Kinderen grootbrengen vraagt om heel wat psychologisch inzicht en raakt de essentie van het mens-zijn. Als jongere, als adolescent of als ouder sta je voor heel wat onzekerheden en zoek je naar de juiste zingeving. Groeien is voor iedereen een complexe zoektocht met vallen en opstaan. Wie ben ik en wie wil ik worden? Hoe pak ik het aan ?

Pedagogische coaching

Hoe ?

Wij werken vanuit een systemisch en contextueel denkkader

Thema’s

 • Gezins- en ouderbegeleiding
 • Sociale vaardigheden
 • Ontwikkelings- en opvoedingsvragen
 • Psychosomatische klachten en depressieve gevoelens
 • Omgaan met faalangst, negatief zelfbeeld, pesten, stress, schoolmoeheid, enz.

Contacteer ons! Wij werken uitsluitend op afspraak bij u ter plaatse of in onze praktijk. Neem contact op voor een verkennend gesprek.

© www.wit-zwart.be
& www.ithink.be